home

Yogagoods | Yogamatten, yogatassen en meer

we preferYogagoods prefers Manduka
Kiyoh - KlantbeoordelingenManduka - Webshop Keurmerk
(0 item) - € 0,00

Je winkeltas bevat geen artikelen.

 

SPELVOORWAARDEN

promotionele acties ed


Algemeen


Deze algemene spelvoorwaarden van Yogagoods, manduka.nl & Pure Silence scherpakkerweg 9f, 5616 HP, Eindhoven, zijn van toepassing op prijsvragen en op alle promotionele kansspelen, zoals SMS & Win en Mail & Win acties die door Yogagoods, manduka.nl & Pure Silence worden georganiseerd.


Yogagoods, manduka.nl & Pure Silence verder te noemen als YMP.


Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
YMP behoudt zich het recht voor om de promotionele acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.


Deelnemers


Deelname staat open voor een iedere natuurlijke person. YMP heeft het recht om een deelnemer van een actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
YMP kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.


Prijzen


De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijs.
De prijswinnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd. YMP is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door YMP worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.


Gegevens


Door deel te nemen aan de actie(s) geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de actie(s) verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand. De gegevens worden niet aan derde verstrekt. Deze kunnen worden gebruikt voor het op de hoogte brengen van andere acties van YMP via mail, facebook ed. aan de deelnemer. Prijswinnaars gaan akkoord met publicatie van hun bijdrage/foto/bericht op social media.


Aansprakelijkheid


YMP is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen YMP niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor YMP in het leven roepen. YMP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.